Polityka prywatności

Prywatność odwiedzających nasz serwis internetowy jest dla nas ważna, dlatego dokładamy wszelkich starań, aby ją chronić. Niniejsza polityka wyjaśnia, co robimy z Twoimi danymi osobowymi.

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy portalu internetowego www.szkolahabla.pl i usług świadczonych przez Szkołę Języka Hiszpańskiego Habl@ Christian Enrique Camino.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych Użytkowników (zwanym dalej Usługodawcą) jest:

Szkoła Języka Hiszpańskiego Habl@ Christian Enrique Camino
Ul. Gabriela Narutowicza 24/19
41-200 Sosnowiec
NIP: 6443551943
REGON: 384861003

Bezpieczeństwo danych

Zapewniamy Ci poufność wszystkich przekazanych nam danych osobowych. Zobowiązujemy się do podjęcia wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Wszelkie dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby, które nie są do tego upoważnione. Wykorzystujemy zabezpieczenia techniczne i kryptograficzne chroniące przetwarzane dane przed niepowołanym dostępem, ich zmianą lub usunięciem. Nasze serwery, na których przechowujemy dane osobowe zlokalizowane są na terenie Unii Europejskiej i regularnie instalowane są na nich poprawki bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo płatności

Podczas przeprowadzania transakcji płatniczych, wrażliwe dane (np. numer karty płatniczej) nie są przetwarzane na naszych serwerach, a jedynie na serwerach upoważnionych firm obsługujących płatności. Podmioty obsługujące płatności, z którymi współpracujemy stosują zabezpieczenia zgodne z wymogami prawa i regulacjami organizacji wystawiających karty płatnicze. Podmioty te przekazują nam informacje na temat statusu poszczególnych transakcji płatniczych.

Gromadzenie danych

Gromadzimy Twoje dane, gdy korzystasz z naszego serwisu internetowego, zakładasz w nim konto, zapisujesz się do newslettera, bierzesz udział w konkursach lub kontaktujesz się z nami.

Dane podawane podczas zakładania konta

Podczas zakładania konta wymagamy podania następujących danych:

 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail,
 • nazwa konta (login),
 • hasło dostępu.

Podanie wyżej wymienionych danych jest dobrowolne, jednak bez nich nie będziemy mogli prowadzić Twojego konta w naszym serwisie.

W niektórych przypadkach, za uprzednią zgodą Użytkownika, konta zakładane są na podstawie danych powierzonych nam przez pracodawcę Użytkownika lub inny podmiot opłacający kurs w imieniu Użytkownika.

Opcjonalne dane konta Użytkownika

Przy założeniu konta lub później możesz uzupełnić swój profil o opcjonalne dane:

 • zdjęcie (awatar),
 • numer telefonu,
 • płeć,
 • rok urodzenia,
 • miasto zamieszkania,
 • login Skype.

Treści przesyłane przez Użytkownika

Podczas korzystania z naszych usług, zbieramy i przetwarzamy następujące dane:

 • historia dokonywanych zamówień i płatności, w tym dane wpłacającego (w przypadku wpłat na konto bankowe są to imię, nazwisko, adres, numer rachunku bankowego),
 • komunikacja z Tobą za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza kontaktowego z serwisu internetowego, czatu i portali społecznościowych oraz przez telefon,
 • adresy IP i informacje na temat urządzeń, za pomocą których się łączysz i korzystasz z naszych usług,
 • historia korzystania z serwisu Usługodawcy,
 • historia nauki (w tym informacje na temat przerabianych ćwiczeń, wykonywanych powtórek, poznanych słów i konstrukcji gramatycznych, testy i wypracowania),
 • wiadomości i komentarze publikowane na portalu społecznościowym,
 • wyświetlenia reklam i treści oraz interakcja z nimi.

Logi

Korzystanie ze strony Usługodawcy wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Podczas każdego zapytania skierowanego do serwera mogą być zapisywane następujące informacje:

 • data i godzina przesłania żądania,
 • treść i status żądania (na przykład adres URL odwiedzanej strony),
 • adres IP urządzenia, z którego przesłano żądanie,
 • ilość danych przesłanych w odpowiedzi,
 • nagłówki przesyłane przez urządzenie użytkownika (określające m.in. przeglądarkę, system operacyjny, ustawiony język, stronę z której nastąpiło przekierowanie, zawartość ciasteczek).

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji.

Logi serwera stanowią materiał pomocniczy służący wyłącznie do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Ciasteczka (cookies), pamięć przeglądarki

Korzystamy z mechanizmów takich jak ciasteczka (cookies) i pamięć lokalna przeglądarki (na przykład Web Storage), które mogą przechowywać zarówno dane niezbędne do świadczenia żądanej usługi (na przykład dane sesji Użytkownika, preferencje i ustawienia) jak i dodatkowe informacje, takie jak unikalne identyfikatory czy dane tymczasowe przyspieszające ładowanie treści.

Ciasteczek używane są także do przechowywania unikalnego identyfikatora obsługi funkcji „Zapamiętaj mnie”, dzięki temu nie musisz każdorazowo logować się na platformie z danej przeglądarki na konkretnym urządzeniu, chyba, że wylogujesz się w międzyczasie za pomocą przycisku Wyloguj, ciasteczko wygaśnie, zostanie przez Ciebie skasowane lub zmienisz w międzyczasie hasła dostępu do swojego konta użytkownika.

Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na umieszczanie takich danych na używanym urządzeniu, może zmodyfikować odpowiednio ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Ograniczenie stosowania wymienionych mechanizmów może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w serwisie - jeśli zablokujesz pliki cookie, nie będziesz mógł korzystać z wszystkich funkcji naszej strony. Za pomocą odpowiednich ustawień przeglądarki możliwe jest także usunięcie zapisanych wcześniej danych.

Tagi pikselowe

Stosujemy tagi pikselowe, czyli elementy umieszczane na przykład w wiadomości e-mail lub w kodzie strony internetowej, które umożliwiają monitorowanie aktywności takiej jak otwarcie wiadomości e-mail czy wyświetlenie danej strony.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe przetwarzamy tylko, gdy mamy do tego podstawę prawną.

Cele przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 punkt b RODO - przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną, bądź do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy:

 • zawarcie i wykonywanie łączącej nas umowy, w tym stworzenie i prowadzenie Twojego konta w serwisie,
 • obsługa płatności,
 • zapewnienie wysokiej jakości usług, utrzymywanie ich działania oraz rozwiązywanie problemów technicznych,
 • wysyłanie wiadomości z powiadomieniami o dokonanych transakcjach, zarezerwowanych lekcjach i kończącej się ważności wykupionych pakietów.

Cele przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 punkt c RODO - wypełnianie ciążących nas obowiązków prawnych:

 • prowadzenie rachunkowości i rozliczenia podatkowe,
 • przechowywanie dokumentów księgowych przez czas wymagany przepisami,
 • obsługa reklamacji,
 • przechowywanie historii zmian w celu zapewnienia rozliczalności przetwarzanych danych osobowych.

Cele przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 punkt f RODO - nasz prawnie uzasadniony interes:

 • obsługa zgłoszeń, które do nas kierujesz, np. komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza kontaktowego czy telefonicznie,
 • monitorowanie aktywności w serwisie w celu poprawy świadczonych usług i zwiększenia komfortu ich użytkowania,
 • rozliczenia z partnerami, za pośrednictwem których zamawiasz nasze usługi,
 • marketing bezpośredni (na przykład informowanie użytkowników o naszych usługach),
 • prowadzenie promocji, konkursów i programów lojalnościowych, w których możesz wziąć udział,
 • prowadzenie badań i analiz statystycznych,
 • zapewnienie bezpieczeństwa, wykrywanie nadużyć, egzekwowanie roszczeń prawnych.

Stosowanie profilowania

Zebrane dane stosujemy także do profilowania użytkowników, to jest przetwarzamy je w sposób zautomatyzowany w celu prognozowania zachowania i osobistych preferencji użytkowników. Nie wywołuje to jednak wobec Ciebie skutków prawnych i nie wpływa w istotny sposób na Twoją sytuację.

Powierzanie przetwarzania danych osobowych innym podmiotom

Przetwarzanie Twoich danych osobowych powierzamy:

 • podmiotom obsługującym w naszym imieniu płatności - TPay;
 • podmiotom prowadzącym rachunkowość i rozliczenia podatkowe;
 • podmiotom obsługującym nasze systemy informatyczne, świadczącym usługi hostingowe, usługi składowania danych, usługi telekomunikacyjne, obsługującym pocztę elektroniczną;
 • podmiotom świadczącym nam usługi prawne lub usługi doradcze;
 • partnerom promującym nasze usługi.

Wszystkie podmioty, z którymi współpracujemy i którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

W przypadku kursów opłacanych za pośrednictwem innej firmy lub organizacji (np. przez Twojego pracodawcę), przekazujemy dane osobowe uczestników kursu do celów rozliczeń (imię, nazwisko, adres e-mail), a w przypadku niektórych naszych klientów, za Twoją zgodą, także do celów monitorowania Twoich postępów nauki. Wyrażenie takiej zgody może być bowiem warunkiem pokrycia kosztów Twojego kursu przez podmiot zewnętrzny.

Powierzanie przetwarzania danych firmom spoza Unii Europejskiej

Korzystamy z usług od dostawców w różnych krajach, w tym mających główną siedzibę poza Unią Europejską (np. w USA). Regulacje prawne dotyczące ochrony danych osobowych różnią się tam od stosowanych w Unii Europejskiej, jednak od wszystkich dostawców wymagamy, aby przetwarzali powierzone dane w bezpieczny sposób oraz zgodnie z unijnym prawem ochrony danych. Stosujemy standardowe środki określone w prawie unijnym - przede wszystkim odpowiednie klauzule umowne.

Przykładami takich podmiotów są Google Inc. z siedzibą w USA, Facebook Inc. z siedzibą w USA.

Uprawnienia

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych przysługuje Ci możliwość złożenia wniosku o:

 • dostęp do Twoich danych,
 • sprostowanie niepoprawnych danych lub uzupełnienie niekompletnych danych,
 • ograniczenie przetwarzania,
 • wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych i profilowania do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, z przyczyn związanych Twoją szczególną sytuacją,
 • wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego i profilowania związanego z takim marketingiem,
 • usunięcie przetwarzanych danych,
 • usunięcie danych opublikowanych bezpodstawnie w naszych serwisach internetowych,
 • udostępnienie przetwarzanych w sposób automatyczny danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, na przykład w celu przeniesienia ich do innego administratora danych.

Możliwość skorzystania z powyższych uprawnień może być uzależniona od podstawy prawnej wykorzystywania przez nas Twoich danych oraz od celu ich przetwarzania. Wnioski dotyczące przetwarzanych danych osobowych prosimy składać pocztą elektroniczną pod adres biuro@szkolahabla.pl lub pocztą tradycyjną. W celu autoryzacji składanych wniosków związanych z danymi osobowymi możemy poprosić o dodatkowe informacje, aby potwierdzić tożsamość osoby zgłaszającej dane żądanie.

Przysługuje Ci także prawo, by w dowolnym momencie cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Pozostaje to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jeżeli stwierdzisz, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych dopuściliśmy się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zawsze możesz zwrócić się do nas z żądaniem udostępnienia Ci informacji o tym, jakie dane na Twój temat posiadamy oraz w jakich celach je przetwarzamy. Wystarczy, że wyślesz wiadomość na adres biuro@szkolahabla.pl.

Podany wyżej adres e-mail możesz wykorzystać również w razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

Większość danych osobowych powiązanych z kontem możesz przejrzeć lub zmodyfikować na stronie Profil Ucznia. Dostępna jest tam także funkcja, za pomocą której możesz zgłosić chęć usunięcia Twojego konta.

Okres przechowywania danych

W przypadku cofnięcia zgody odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych lub rozwiązania wszystkich umów, na podstawie których były przetwarzane, dane te zostaną przez nas usunięte z zastrzeżeniem, że:

 • Jesteśmy zobowiązani przez prawo do przechowywania danych niezbędnych do rozliczeń podatkowych i rachunkowych, przez okresy określone w odpowiednich przepisach prawnych;
 • Jesteśmy zobowiązani przez prawo do zapewnienia rozliczalności przechowywanych danych osobowych, w związku z tym będziemy przechowywać niezbędne informacje i dokumenty przez okres konieczny do wypełnienia wskazanego obowiązku;
 • Staramy się chronić dane użytkowników przed przypadkowym lub złośliwym usunięciem. Dlatego w niektórych wypadkach może wystąpić opóźnienie pomiędzy usunięciem jakichś danych na koncie, a momentem usunięcia ich kopii z naszych serwerów;
 • Wyjątkowo (np. gdy wchodzi w grę ryzyko dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, naruszenie przez Ciebie regulaminu lub przepisów obowiązującego prawa) możemy zachować dane niezbędne do ustalenia zakresu naruszeń czy dochodzenia i obrony ewentualnych roszczeń. Okres ten nie będzie jednak dłuższy niż 10 lat od daty wycofania zgody lub rozwiązania umowy.

Dane nie będą mogły zostać usunięte jeżeli istnieją inne ważne prawnie uzasadnione podstawy do ich przetwarzania, nadrzędne według przepisów prawa w stosunku do Twoich interesów, praw i wolności.

Zmiany w polityce prywatności

Zastrzegamy sobie prawo dokonywania zmian w niniejszej Polityce prywatności, zgodnie z odpowiednimi regulacjami prawnymi. Aktualna wersja Polityki prywatności będzie dostępna na stronie internetowej www.szkolahabla.pl/polityka-prywatnosci.

Data aktualizacji polityki prywatności: 27 stycznia 2020.